Före och efter

 
Vad jag har gjort:
- Tagit bort kameraväskan 
- Lagt på mer ljus och kontrast 
- Ökat färgen
- Lagt på en vinjett (mörkare i kanterna)
- Ökat skärpan på hunden och minskat skärpan i bakgrunden 
- Beskurit bilden