Före och efter

 
Vad jag har gjort:
- Tagit bort kameraväskan 
- Lagt på mer ljus och kontrast 
- Ökat färgen
- Lagt på en vinjett (mörkare i kanterna)
- Ökat skärpan på hunden och minskat skärpan i bakgrunden 
- Beskurit bilden 
 

Före och Efter

Vad jag har gjort:
-Ljusat upp bilden och lagt på lite kontrast i brightness/contrast
-Lagt på en kurva i Curves
-Klonat bort benet med Spot Healing Brush Tool och Patch Tool
-Och till sist lagt på ett färg filter i photo filter för att det blev "missfärgning" högst upp i högra hörnet när jag klonade bort benet.
 
Jag brukar oftast inte göra så mycket med mina bilder. Det beror på hur den ser ut och vad jag ska använda den till. Sedan är det väl också vad jag orkar eller inte. Men bara lite mer ljus och kontrast brukar göra att bilden blir mycket bättre. Man får experimentera sig fram!

Före - Efter (flygande Ella)

Detta har jag gjort:
- Skärpt upp Ella (hunden). Markerade bara henne med hjälp av Lasso Tool och använde Smart Sharpen för att få skärpan.
- Gjort gräset grönare med Hue/Saturation. Använde en lagermask för att få bara gräset grönare och inte Ella och huset i bakgrunden
- La på lite ljus och kontrast på allt utom gräset med Brightness/Contrast och Curves. Använde också lagermaskar för att få allt utom gräset ljusare och med mer kontrast.
- Tog bort den blåa pricken på huset och maskrosstjälken som Ella har i munnen.
 
Ganska stor förändring enligt mig och det blev riktigt bra.